BDT på burk – en allt i ett lösning för ditt BDT-avlopp

Certifierad allt-i-ett-lösning för BDT-rening

4evergreen BDT på burk

Som ledande leverantör av prefabricerade lösningar för avloppsvattenrening har vi glädjen att erbjuda en certifierad totallösning avsedd för BDT avlopp (Bad-, Disk- och Tvättvatten).

4evergreen BDT på burk är en produkt lämplig för att rena BDT vatten från enskild fastighet.
Lösningen renar helt passivt utan el eller pumpar. Allt i en och samma burk.

Ladda ner broschyr

Så fungerar BDT på burk

4evergreen BDT på burk är en prefabricerad produkt framtagen för att rena BDT-avlopp från enskilt hushåll. All rening av bad-, disk- och tvättvatten sker integrerat i en och samma burk. En allt-i-ett-lösning.

Första reningssteget i 4evergreen BDT på burk är en integrerad slamavskiljning på totalt 1100 liter. De flesta kommuner kräver idag slamavskiljning på minst 1000 liter för BDT-avlopp.

Efter slamavskiljningen leds vattnet via ett utloppsfilter, som skyddar mot eventuell slamflykt, vidare till den integrerade bioreaktorn för den biologiska reningen av avloppsvattnet.

I bioreaktorn återfinns vårt beprövade biomedia, ett fibermaterial, som filtrerar avloppsvattnet i flera steg och en syresättning av reaktorn sker via självdrag. Ingen el eller pumpar behövs för att rena avloppsvattnet.

Den biologiska reningen av BDT-avloppet sker med hjälp av bakterier som finns i biosteget. Hela processen sker i en och samma burk och det renade vattnet leds sedan till recipient så som infiltration i marken, stenkista eller motsvarande.

4evergreen BDT på burk bygger på vår EN12566-3 certifierade teknik helt anpassad för svenska förhållanden. Kapaciteten på enheten är 600 liter/dygn, året runt och kvaliteten på utgående vatten motsvarar hög skyddsnivå på reningen av avloppsvattnet.

  • Fungerar utan el, mekaniska pumpar eller rörliga delar

  • Enkel installation, allt i samma burk

  • Certifierad

  • Minimalt behov av underhåll och tillsyn

  • Inget behov av att grävas om

  • Tyst under drift

  • Lämplig för fritidsboende

  • 24 timmars uppstartstid

  • Möjlighet till 10 års garanti

Vårt erbjudande

4evergreen BDT på burk

Till er med behov av att rena BDT avlopp så erbjuder vi vår 4evergreen BDT på burk Denna enhet lämpar sig för 1 hushåll och levereras komplett med tillhörande avloppsrör och biomedia som behövs för komplett installation. Det som tillkommer är avloppsrör in och ut ur enheten, samt grävningen.

Produkten som sådan har en lång livslängd. Vi ger därför möjlighet till förlängd garanti på 10 år avseende produkt och funktion.

4evergreen BDT på burk XL

Vi tillhandahåller även BDT på burk i större storlek för er som har behov av större kapacitet.

4evergreen sluten tank

Är ni även i behov av en sluten tank för WC vattnet erbjuder vi detta i form av en lågbyggd 3500 liter sluten tank (större tankar finns vid behov). Dessa tankar är tillverkade i högkvalitativ tålig polyeten och vi kan erbjuda dem i varierande utförande och storlek kontakta oss för mer information.

4evergreen högnivålarm

Givetvis tillhandahåller vi högnivålarm för sluten tank så väl trådlöst som trådbundet.

Avloppsfakta BDT

Om du inte har vatten indraget i huset utan bär in och ut vatten i hinkar, behövs normalt sett ingen avloppsanläggning.

Slamavskiljaren är en förbehandling innan rening av avloppsvatten.

BDT avlopp, även kallat gråvatten, är allt avloppsvatten som lämnar ett hushåll i from av bad, disk och tvätt. WC vatten är exkluderat i denna avloppsfraktion.

BOD är så kallat syreförbrukande organiskt material i vatten och den enskilt största kontamineringen från BDT avlopp.

Dagvatten är regn och smältvatten från tak, väggar och hårdgjorda ytor. Detta vatten skall aldrig kopplas till en avloppsanläggning utan ledas undan till exempelvis en stenkista eller dagvattenmagasin.

Sluten tank, tank som används separat för att förvara WC avlopp, vanligt förekommande på fritidshus.

Biologisk rening är reduktion av näringsämnen med hjälp av mikroorganismer som etablerar sig i markbäddar, infiltrationer eller kompaktfilter så som till exempel BDT på burk.

Pumpstation är en uppsamlingstank utrustad med mekanisk pump för att förflytta olika typer av vatten.

BDT avlopp innehåller låg andel fosfor och kväve. Dessa näringsämnen återfinns främst i det WC avlopp som kommer från fastigheten. BDT avlopp kompletteras oftast med sluten tank, förbränningstoalett, mulltoa eller annan torr lösning.

Är du i behov av minireningsverk eller en fullskalig markbädd som även klarar WC? Kika in på www.4evergreen.se för mer information om de alternativ vi kan erbjuda.

Tel:
08-4100 77 27

E-post:
info@egreen.se

Karlavägen 27
114 31 Stockholm